Deze 13 projecten krijgen subsidie van West Begroot!

Beeld: Unsplash.com, Ibrahim Rifath
Hoogstins2024

Het boomparkjesproject dat in de race was voor voor West Begroot, is de grote winnaar van de subsidiecompetie die het stadsdeel had uitgeschreven. De meeste bewoners die hebben meegestemd voor West begroot, stemden voor dit project waar € 50.000 mee is gemoeid. Tweede werd een voorstel om in buurten met veel muggen nestkasten op te hangen (€ 5000) en derde plastic vissen met kinderen (€ 23.000).
Er deden bijna 15000 bewoners mee aan West Begroot. Bewoners van West mochten hiermee meebeslissen over een deel van de begroting van het stadsdeel. Er waren 216 plannen ingediend, waaruit dertig zijn geselecteerd, na toetsing op haalbaarheid en betaalbaarheid.
Hieronder de complete lijst met plannen de West Begroot-subsidie hebben gehaald (groen) en in grijs de verliezers.

DeWestkrant