Privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywet: de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG). De Westkrant vindt uw privacy ook belangrijk en verwerkt alleen persoonsgegevens als dat strikt noodzakelijk is. In de praktijk gaat het om naam en mailadres van abonnees van onze nieuwsbrief. Met onze nieuwsbriefprovider Mailchimp hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Mailchimp heeft maatregelen genomen om volledig te voldoen aan de AVG. Naam en mailadres van abonnees verstrekken we niet aan andere partijen. 

Wij gaan ervan uit dat u De Westkrant toestemming geeft om uw gegevens ook na 25 mei 2018 te blijven gebruiken voor de verzending van de nieuwsbrief. U kunt zich uiteraard altijd afmelden door te klikken op Afmelden onderin onze gemailde nieuwsbrief. U kunt ook een mail sturen naar mail@dewestkrant.nl met het verzoek om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

De Westkrant heeft een reeks technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen hackers en andere ongeoorloofde toegang. Zie ook onze disclaimer hieronder. Wij bewaren zo min mogelijk persoonsgegevens en niet langer dan strikt noodzakelijk.  

Heel blij zijn we met onze donateurs die De Westkrant steunen. Donaties lopen via betalingsprovider Mollie dat stelt volledig te voldoen aan de AVG. Wij krijgen uw rekeningnummer of creditcardnummer niet te zien. Alleen naam, mailadres en donatiebedrag zijn voor ons zichtbaar in ons account bij Mollie. 

Hoe zit het met Facebook, Twitter en Instagram waarop De Westkrant berichten en foto’s deelt? Als gebruiker van Facebook, Twitter en Instagram dient u in te stemmen met de voorwaarden van die bedrijven. U krijgt dan in uw timeline ook berichten en foto’s te zien van De Westkrant, waarop u dan eventueel kunt reageren. 

Vof De Westkrant is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63438119.

Disclaimer
Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van De Westkrant. Door deze site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
De Westkrant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik van de website, noch voor onvolledigheid of onjuistheid van informatie. Columns en opinies geven de mening weer van de auteur, niet die van de redactie van De Westkrant. Datzelfde geldt voor betaalde producties:  de afzender (adverteerder, partner of sponsor) en niet de redactie van De Westkrant is verantwoordelijk voor de inhoud.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de webpagina’s van De Westkrant zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid of andere problemen bij het oproepen van door De Westkrant gepubliceerde content.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij De Westkrant of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan De Westkrant. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door De Westkrant.

Heeft u vragen, of wilt u artikelen of foto’s overnemen, neem contact op met mail@dewestkrant.nl