In West betalen huizenkopers vaakst en meest boven vraagprijs

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

De tijd lijkt voorbij dat gegadigden de vraagprijs altijd fors moesten overbieden om een kans te maken. Maar nog steeds worden veel woningen in Amsterdam boven de vraagprijs verkocht, met stadsdeel West als koploper. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Makelaarsvereniging Amsterdam. 

Van het totaal aantal verkochte woningen in Amsterdam werd het afgelopen kwartaal 61,9 procent boven de vraagprijs verkocht. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is dat een lichte stijging (toen 58,3 procent). Maar het is aanzienlijk lager dan een jaar geleden, toen nog 81,8 procent boven de vraagprijs werd verkocht.

Per stadsdeel zijn er verschillen, zo blijkt uit de cijfers. In Zuidoost en Centrum ligt het percentage dat boven de vraagprijs werd verkocht op respectievelijk 52,7 en 52,6 procent. In West is dat percentage met 72,7 procent het hoogst van alle stadsdelen. 

In West betalen kopers gemiddeld 4,2 procent meer dan de vraagprijs. Ook dat percentage is het hoogst van de stad. Gemiddeld in Amsterdam gaat het om een percentage van 2,5 procent dat werd betaald boven de vraagprijs. In Zuidoost is het verschil het kleinst met 0,3 procent. 

De gemiddelde vraagprijs in Amsterdam is het afgelopen kwartaal met 2,8 procent gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023: € 680.644 tegenover € 705.169. In vergelijking met het derde kwartaal van 2022 is er een stijging van 4,3 procent. De vraagprijs per vierkante meter is 1,7 procent gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder en met 7 procent ten opzichte van een jaar geleden.

DeWestkrant