Kaart met grootste verkeers- en bouwhinder Nieuw-West

Hoogstins2024

In Nieuw-West zijn veel ingrijpende bouw- en verkeersprojecten aan de gang die tot hinder kunnen leiden. Het stadsdeel heeft een digitale plattegrond laten maken waar 23 grote projecten en verkeerswerkzaamheden worden getoond. 

Afgesloten straten en wegdelen, bouwoverlast en veel vrachtverkeer. Bewoners en weggebruikers hebben op een reeks plekken te maken met hinder. De digitale kaart moet hen meer in- en overzicht gaan bieden.

Ingrijpend zijn bijvoorbeeld de pas gestarte werkzaamheden aan de N200 (Haarlemmerweg) die tot begin 2020 gaan duren. Daarnaast is er in Nieuw-West een groot aantal bouw- en renovatieprojecten, onder meer op het Osdorpplein en in Geuzenveld-Slotermeer. 

Het stadsdeel zegt dat wordt geprobeerd de overlast zo veel mogelijk te beperken door de projecten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, en zo snel mogelijk uit te voeren. De digitale plattegrond met inzoomfunctie is hier te vinden.