KNOOPPUNT TV – Het ‘Gat van de Kinkerbuurt’ in de stadsdeelcommissie West

In de gemeenteraadsvergadering van 20 september kwam het zogenaamde ‘Gat van de Kinkerbuurt’ ter sprake. Naar aanleiding van deze raadsdiscussie sprak Margot Nieuwenhuis op 3 oktober in bij de vergadering van de stadsdeelcommissie West, en niet voor het eerst. Hier ziet u een samenvatting van deze inspraak van de KNOOPPUNT TV-rubriek ‘Commissievisie’.

Margot eindigt haar betoog met een ‘stichtelijke’ opmerking jegens de verantwoordelijke stadsdeelbestuurder. Deze hele kwestie begint echter zo langzamerhand de vraag op te roepen wat dit alles zegt over hoe het bestuur in Amsterdam functioneert. Hoe functioneren de stadsdelen en de daarvoor gekozen stadsdeelcommissies ten opzichte van de gemeenteraad en B&W? Staat het ‘Gat van de Kinkerbuurt’ zo langzamerhand niet symbool voor het ‘Gat van Amsterdam’, dat men nader zou kunnen omschrijven als de kloof tussen burger en bestuur?

Voordat je het weet zijn er al weer gemeenteraadsverkiezingen, namelijk in 2026. Het zou een goede zaak zijn als deze discussie met het oog daarop nu eindelijk eens grondig wordt gevoerd.