Meer klachten over Airbnb

Toeristen met rolkoffers in De Baarsjes. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Inwoners van West klagen vaker over hinder door vakantieverhuur. In de eerste helft van dit jaar werden 26 klachten ingediend bij het Wijksteunpunt Wonen, tegen 15 in dezelfde periode vorig jaar. In West worden veel woningen aangeboden op Airbnb en andere verhuursites.

Het Wijksteunpunt Wonen zegt bijna dagelijks signalen te ontvangen dat vakantieverhuur leidt tot overlast. Sinds begin 2015 ontving het meldpunt 266 klachten uit het Centrum, 62 uit Zuid en 59 uit West. Uit andere stadsdelen kwamen minder meldingen.

De organisatie stuurt de klachten door naar de gemeente Amsterdam. Die heeft een Hotline Illegale Vakantieverhuur geopend. De gemeente belooft na een melding indien mogelijk direct handhavers langs te sturen. Woonfraude en overlast door vakantieverhuur kan ook worden gemeld bij Meldpunt Zoeklicht van de gemeente.

In Amsterdam mogen eigenaren van een woning die onder voorwaarden en beperkt verhuren aan toeristen. Het gaat om maximaal zestig dagen per jaar en niet meer dan vier toeristen tegelijk. Vorige zomer werden er in de stad 27 overtredingen vastgesteld, waaronder 23 illegale hotels. Zes werden gesloten vanwege brandveiligheid, de overige 17 kregen een aanschrijving om het gebruik te staken. Ook werd voor 60.000 euro aan boetes opgelegd.

DeWestkrant