Moet je huurverhoging altijd betalen?

Hoogstins2024

In april ontvangen bijna alle huurders een voorstel voor huurverhoging. Die is fors dit jaar. In de sociale sector mag de huur tot 5,8% omhoog. Hogere inkomens kunnen een extra verhoging krijgen. Het gaat daar om vaste bedragen van € 50 of zelfs € 100 per maand extra. Bij geliberaliseerde contracten (vrije sector) is de verhoging dit jaar maximaal 5,5%. Huurverhoging is niet altijd volgens de regels, soms kan je er iets tegen doen. We hebben de informatie voor u op een rij gezet. Voor vragen kunt u terecht bij !WOON voor deskundig en gratis advies en hulp.

De verhoging is een voorstel. Een huurder hoeft dat niet altijd te accepteren. Soms is het kansrijk om bezwaar te maken. Bijvoorbeeld als het percentage of bedrag te hoog is. Onderhoudsklachten kunnen ook een rol spelen, maar dan moeten ze voor 1 juli bij de verhuurder gemeld zijn.

Controleer het voorstel tot huurverhoging goed, want het gaat om een bedrag dat maandelijks terugkomt, jaar in jaar uit. Een succesvol bezwaar kan dus heel veel opleveren. Let ook op de afrekening servicekosten: de verhuurder moet de werkelijke kosten in rekening brengen. Wie in voorgaande jaren een extra verhoging kreeg en nu een lager inkomen heeft – door verlies van werk, pensioen of vertrek van een medebewoner – kan misschien huurverlaging krijgen. 

Vragen? Neem contact op met !WOON
Kijk voor meer informatie en spreekuren op www.wooninfo.nl of bel naar 020 5230 130

DeWestkrant