Samen aan de slag voor een toekomstbestendig Westerpark – Column Thomas Hermans, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Geen enkel park in Amsterdam evenaart het Westerpark als het gaat om de diversiteit aan functies: ondernemers, evenementen, nachtcultuur, vertier, maar ook watertuinen, volkstuinen, een natuurspeeltuin om te ravotten, een hondenschool en zelfs een begraafplaats. Een park dus om trots op te zijn! Echter, het Westerpark staat voor grote uitdagingen. Namelijk: de klimaatcrisis en daarmee gepaarde hitte en wateroverlast, meer bezoekers door de bouw van Haven-Stad en de toenemende populariteit. Met onze nieuwe Aanpak Groot-Westerpark willen wij vanuit het stadsdeel deze uitdagingen het hoofd bieden.

Waar lopen we onder andere tegenaan? Wateroverlast bijvoorbeeld. Denk aan de tennisbanen die onderliepen na de hevige regenval van afgelopen maanden. Ook met de toename van tropische dagen hebben Amsterdammers meer behoefte aan schaduw en koelte van bomen. Natter, droger en heter; dit is helaas (nu al) het nieuwe normaal. Als het park straks nog drukker wordt, moeten we het dus anders inrichten: meer groen, minder steen, meer openbare toegankelijkheid van het groen én het behouden van de balans tussen rust en drukte.

Hoe gaan we dit doen? Door onder andere de parkeerplaatsen aan de noordkant van de volkstuinen te vergroenen. Groen biedt verkoeling en schaduw en laat regenwater infiltreren. Ook kijken we naar een mooier wandelpad langs de Haarlemmertrekvaart. 

We willen ook verrommeling tegengaan. Hierbij wil ik graag samenwerken met ondernemers om overlast van bezoekers te verminderen. Immers, meer bezoekers betekent meer afval en meer fietsparkeren. En aangezien er meer mensen komen wonen rondom het park, willen wij meer parkingangen inrichten. Daarbij kunnen bestaande ingangen beter worden ingericht. Fietsveiligheid is ook een belangrijk thema: door aanpassingen aan de inrichting willen we de veiligheid voor voetgangers, honden en fietsers graag verbeteren.

En natuurlijk kunst en cultuur: een groot onderdeel van dit park. We streven naar meer kleinschalige, vernieuwende en buurtgerichte evenementen. Denk hierbij aan de Keti Koti maand die vorig jaar voor het eerst georganiseerd is in het park en waar we trots op zijn. Daarnaast zijn er plannen om de Gashouder uit te bouwen tot een belangrijk cultuurpodium. 

Kortom: het bestuur wil al deze opgaven voor het Groot Westerpark samen met bewoners en ondernemers oppakken. Het Westerpark is een bijzonder en cultuur-historisch waardevol park! Om dit park door te kunnen geven aan de volgende generaties, kunnen we hier alle hulp bij gebruiken. Onze Aanpak Groot Westerpark is vanaf woensdag openbaar en ik hoor graag wat u vindt!

DeWestkrant