Terugblik op een bewogen jaar in ons stadsdeel – Column Thomas Hermans, dagelijks bestuurder stadsdeel West

  Het is bijna reces, het einde van het politieke jaar, zowel in Den Haag als hier in stadsdeel West. Het was een bewogen jaar van gebeurtenissen. Van de economische en culturele opleving na het einde van de pandemie, tot een oorlog op ons continent en daarmee ook een energiecrisis. Die raakte veel bewoners en ondernemers. Terugkijkend op dit jaar sta ik graag met u stil bij een aantal zaken.

  Met de oorlog in Oekraïne diende zich ook een energiecrisis aan. Energiearmoede werd een prangende kwestie die niet genegeerd kon worden. Mede-Amsterdammers zaten soms letterlijk in de kou. Mensen die voldoende geld hadden om hun huis te isoleren zaten er vaak redelijk goed bij. Terwijl mensen met de minste middelen hun energierekening door het dak zagen gaan. Als stadsdeel konden we natuurlijk nooit genoeg doen. We ondersteunden inwoners en ondernemers in acute problemen. En we hebben ingezet op energiecoaches en ons eigen ‘fiksteam’ in West. Honderden mensen kregen energieadviezen en werden geholpen met kleine maatregelen. Daardoor kregen ze grip op hun energieverbruik en kosten. We stonden op de Ten Katemarkt met de Groene Bende van West waar we gratis radiatorfolie en tochtstrippen uitdeelden. We verminderen hiermee het energieverbruik op lange termijn, wat noodzakelijk is in de strijd tegen de opwarming van de aarde. 

  Ook hebben we in het Westerpark, dat dit jaar 20 jaar bestaat, een levendig en cultureel jaar achter de rug. Het was naast een heerlijke plek om te ontspannen het epicentrum van verschillende culturele evenementen en activiteiten. Zowel in de gebouwen als daarbuiten. Zo konden Amsterdammers genieten van fotobeurs Unseen en feesten zoals Awakenings. Ook in het park zelf bezochten veel mensen de Rollende Keukens en het LHBTIQ+ minded festival Milkshake. En elke maand genoten mensen van de Sunday Market. Ook was er dit jaar voor het eerst een Keti Koti maand in het Westerpark. Georganiseerd door buurtbewoners en gesteund door het stadsdeel ontstond een betekenisvol programma. Bijzonder waardevol, juist in dit herdenkingsjaar. 

  Ook hebben we ons het afgelopen jaar ingezet voor duurzaamheid en het creëren van een groenere toekomst. We hebben een circulair festival ondersteund waarbij de focus lag op het verminderen van afval en het bevorderen van hergebruik. Verder vond het United Repair Center een grotere locatie in Bos en Lommer, waar ze kleding repareren voor grote merken. 

  Daarnaast hebben we Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) geholpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Een bijzonder project in West op het gebied van verduurzaming is het Aquathermie-project op het Wilhelmina Gasthuis terrein. Maar liefst 750 bewoners hebben zich ingeschreven om hun huizen te verduurzamen met warmte uit het water in de grachten. Ik word ontzettend blij van dit type projecten, waar inwoners hun schouders zetten onder verduurzaming.

  Natuurlijk waren er dit jaar dossiers waar je buikpijn van krijgt, zoals de Bos en Lommermarkt. De markt loopt niet goed en kan op deze manier niet gezond voortbestaan. Samen met de stadsdeelcommissie kijk ik wat we kunnen doen om Bos en Lommer te voorzien van een goedlopende markt. Een markt waar ondernemers hun brood kunnen verdienen en mensen uit de buurt iets aan hebben. Ook maakten veel inwoners zich terecht druk om het ‘gat in de Kinkerbuurt’, waar ieders voorkeur uitging naar woningen in plaats van een hotel. Verder werden er in met name de Houthavens veel woningen neergezet, wat ontzettend hard nodig is in deze wooncrisis. 

  Kortom, het was een vol en uitdagend jaar. Wat mij hoopvol stemt is dat er in tijden van crisis ondernemende en inspirerende mensen opstaan die zich samen met het stadsdeel willen inzetten voor bewoners in West. Dit gaat van actieve buurtbewoners tot betrokken ondernemers en enthousiaste vrijwilligers. Zij geven mij en het stadsdeel energie.

  Ik wens u een ontzettend fijne zomer toe.