‘Geen geld meer voor glas- en papierbak’

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Het stadsdeel moet stoppen met het gescheiden inzamelen van glas en papier, bewoners moeten zelf hun grofvuil wegbrengen en vuilniswagens zullen geen rekening meer houden met de schooltijden. Dit dreigt te gebeuren als stadsdeel West moet opdraaien voor 1,7 miljoen euro die het tekort komt op de kosten van het ophalen van huisvuil. Dit schrijven bestuurders Jeroen van Berkel en Fenna Ulichki in een memo aan de centrale stad.

De stadsdeelbestuurders stellen dat ze door de groei van het aantal huishoudens van het stadsdeel veel meer geld moeten uitgeven aan het ophalen van afval dan dat er binnenkomt. Ook door de toevoeging van Westpoort aan stadsdeel West, is de vuilophaal duurder geworden. Voorheen kon het stadsdeelbestuur dergelijke fluctuaties in de kosten opvangen door de afvalstoffenheffing aan te passen of reserves aan te spreken. Maar over deze instrumenten beschikt het stadsdeel niet meer, zo schrijven de bestuurders.

Andere bezuinigingen zijn het afschaffen van de zogenaamde MOR-meldingen, waarbij bewoners het kunnen melden als er ergens vuil ligt en initiatieven als Adopteer een Bak zullen ook moeten verdwijnen.