Boete voor vrijwilligersclub

Foto Martine de Vente
Hoogstins2024

Een vrijwilligersorganisatie in West heeft een boete gekregen van 12.000 euro omdat een schoonmaker illegaal bleek te zijn. De organisatie runt een buurtkamer. Met hulp van het stadsdeel kon de boete worden verlaagd naar 8.000 euro.

De boete werd opgelegd door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. De organisatie huurde de schoonmaker in via een bedrijf, zonder te weten dat die illegaal was. De organisatie had de papieren zelf niet gecontroleerd.

Stadsdeel West waarschuwt nu alle buurt- en vrijwilligersorganisaties om de papieren van ingehuurd personeel zelf te controleren. Het ministerie handhaaft streng op illegaal personeel. De boete kan oplopen tot 24.000 euro. Bestuurders van een organisatie zijn ook hoofdelijk aansprakelijk.

Met de vrijwilligersorganisatie is een betalingsregeling getroffen.