Bomendilemma’s – Column Carolien de Heer, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024

Het is een volstrekt logische emotionele reactie: als er een boom moet worden gekapt, dan voelen we dat tot in onze haarvaten. Een boom leeft, vaak al tientallen jaren, en geeft ons frisse lucht en biedt rustgevend groen tussen al het beton in de stad. Vaak leidt het kappen van een boom tot woede en onbegrip. Logisch, maar het beeld dat stadsdeel West lukraak en op het niets af bomen kapt, wil ik toch graag een keer rechtzetten.
Neem het voorbeeld van de Frederik Hendrikstraat. Vreselijk dat die prachtige bomen weg moesten. Het ging om 73 bomen, allemaal watercipressen op 1 iep na. Die bomen stonden er sinds 1992. Ze hadden alleen zo weinig ruimte om te groeien dat de wortels het fietspad optilden, waardoor er een gevaarlijke situatie ontstond. Om dat in de toekomst te voorkomen, zijn de nieuwe bomen in grotere boomvakken geplaatst.
Dan het verhaal over de ‘sprietjes’ die er nu staan, terwijl we hadden beloofd grotere bomen terug te zetten. We hebben de natuur niet volledig in de hand. Het is als volgt gegaan: door de hoge grondwaterstand kun je niet zomaar een ‘volwassen’ boom planten, want dan gaan de wortels rotten en sterft hij. Wat wel mogelijk was in de Frederik Hendrikstraat was een boom met een stamomtrek van 35 centimeter. In 2017 hebben we 57 iepen gereserveerd die een dergelijke stamdikte zouden krijgen (gebruikelijk voor herplant is een omtrek van 20 tot 25 centimeter). Wat we niet konden voorzien waren de twee extreem droge zomers die volgden, waardoor de iepen minder snel zijn gegroeid dan verwacht. Vandaar dat de bomen alsnog 20 tot 25 centimeter van omtrek zijn.
Dit verhaal krijg je moeilijk uitgelegd voor een camera van een nieuwszender. Wat blijft hangen is dat we in West maar wat raak kappen en er flutbomen voor terugplaatsen. De bomen die nu in de Frederik Hendrikstraat staan zijn al in 2012 gestekt en opgekweekt. Ze zijn afzonderlijk geworteld waardoor ze steviger staan. Omdat ze nu veel meer ruimte hebben, gemiddeld 2,5 meter in plaats van 80 centimeter in de oude situatie, zullen ze veel sneller groeien en langer leven. Ze ontwikkelen op deze manier een grotere kroonbreedte, en dat betekent een groener straatbeeld en minder hittestress. We hebben er dus bewust voor gekozen om de bomen meer ruimte te geven en er minder terug te plaatsen.
Van de 57 iepen kon er 1 niet worden geplant. Die staat nu in het Westerpark. In de Fagelbuurt kwamen er extra bomen om het aantal uit de Frederik Hendrikstraat te compenseren. Daar plantten we 42 bomen, terwijl er 15 waren gekapt die niet gezond meer waren. Kortom, we hebben voldaan aan de herplantplicht en gelukkig is die plicht er, want we moeten heel erg zuinig zijn op ons schaarse groen, zeker in een dichtbevolkt stadsdeel als West.

DeWestkrant