Drempels tegen racende automobilisten Witte de Withstraat 

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

Stadsdeel West brengt deze week vier verkeersdrempels aan in de Witte de Withstraat. Daarmee moet een einde komen aan onveilige situaties door automobilisten die te hard rijden. Eerder dit jaar raakte een vrouw gewond die met haar kind stond te wachten bij een tramhalte omdat een auto op z’n kant belandde.

Sinds oktober rijdt tram 7 niet langer door de Witte de Withstraat in De Baarsjes Buurtbewoners pleitten ervoor om hun straat meteen veiliger en groener te maken. Zij vreesden ook dat auto’s nog harder gaan rijden nu er meer ruimte is. Hun plan kreeg veel bijval op de website Stem van West, en daarna ook steun in de bestuurscommissie West.

Volgens bewonersgroep WDW020 gaat het nu om vier tijdelijke drempels van rubber. Dit in afwachting van een grondige herinrichting van de straat medio volgend jaar. Dan komen er ook meer drempels en moet de snelheid in de straat omlaag naar 30 km/u.

De drempels worden in de tweede helft van deze week aangebracht ter hoogte van de huisnummers 38, 72, 106 en 136. Het stadsdeel verwacht dat er twee tot drie dagen zal worden gewerkt, wat enige verkeersoverlast en vertraging met zich mee kan brengen.