Groeten uit de Witte de Withstraat

Foto Stadsarchief Amsterdam/N.V. Luxe Papierwarenhandel v.h. Roukes & Erhart
Hoogstins2024

Gloednieuw was de Witte de Withstraat op deze prentbriefkaart uit 1923. Behalve een tram is er nauwelijks verkeer te zien. Verkeer zou er in de loop der jaren wel komen, en veel. De straat in De Baarsjes werd doorgangsweg voor generaties automobilisten. 

Sinds 2017 rijdt de tram niet langer door de straat. Buurtbewoners zagen hun kans schoon en maakten plannen om de Witte de Withstraat een veiligere en groenere inrichting te geven. 

Afgelopen week werd duidelijk dat de herinrichting nog jaren op zich laat wachten. Tot die tijd moet de buurt het doen met tijdelijke maatregelen tegen hardrijders. Nog even geduld dus. Het gaat langzaam, een beetje als honderd jaar geleden.

DeWestkrant