Herinrichting Witte de Withstraat jaren vertraagd

Witte de Withstraat met tijdelijke maatregelen tegen hardrijders. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het gaat waarschijnlijk nog jaren duren voordat de Witte de Withstraat opnieuw wordt ingericht. Bewoners ijveren al sinds 2017 voor een groenere en veiligere straat nu tramlijn 7 niet langer rijdt door deze straat in De Baarsjes.

Stadsdeelbestuurder Carolien de Heer meldt in een brief aan de stadsdeelcommissie dat de uitvoering forse vertraging heeft opgelopen. De beoogde start in 2021/2022 is volgens De Heer niet haalbaar omdat er dan problemen ontstaan met andere grote projecten: de herinrichting van de Kinkerstraat en een nieuwe inrichting voor De Clercqstraat en Jan Evertsenstaat.

Wachten
Die andere projecten zijn volgens De Heer urgent omdat het gaat om noodzakelijk onderhoud en vernieuwing van bruggen. Deze projecten worden uitgevoerd tussen 2022 en 2025. “De herinrichting van de Witte de Withstraat zal hierop moeten wachten omdat de straat een rol speelt in de verkeerscirculatie en het omleiden van verkeer.”

Tekort
Ook is er onvoldoende budget voor de aanpak van de Witte de Withstraat. Op het budget van 1,7 miljoen is er volgens De Heer een tekort van 1,3 miljoen om het ontwerp dat met de bewoners is gemaakt, te kunnen realiseren. Het tekort kan mogelijk pas in 2025 worden bijgepast uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds.

Tijdelijke maatregelen
De tijdelijke snelheidsbeperkende verkeersmaatregelen worden wat De Heer betreft geoptimaliseerd met onder meer plantenbakken en extra fietsparkeerplekken. Drempels zullen niet worden geplaatst vanwege trillingsoverlast, aldus De Heer. 

Vergroening
De vergroening van het Witte de Withplein laat ook op zich wachten. Dit heeft te maken met de ontwerprechten die kunstenaar Hans van Houwelingen tot 2028 heeft op het eigen kunstwerk en het plein. “We komen graag in gezamenlijkheid met bewoners en de kunstenaar tot een verdere vergroening van het plein”, zo meldt De Heer.

DeWestkrant