GroenLinks wil links college met D66, PvdA en SP

Kinkerstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

GroenLinks wil na de paasdagen gaan onderhandelen met D66, PvdA en SP over de vorming van een nieuw college. VVD, Partij voor de Dieren en andere partijen zijn hiervoor niet door GroenLinks gevraagd.

Met deze keuze slaat GroenLinks linksaf. Bij de raadsverkiezingen op 21 maart werd GroenLinks met 10 zetels de grootste, maar de andere drie beoogde collegepartijen D66, PvdA en SP leden fors verlies. D66 en SP vormden samen met de VVD het vorige college.

De VVD staat dit keer buitenspel. Leider Rutger Groot Wassink van GroenLinks verwacht dat het met de liberalen ‘moeilijker zal zijn om programmatische verschillen te overbruggen en een gezamenlijke visie neer te zetten.’ Dit schrijft hij in een brief waarbij hij D66, PvdA en SP voor de onderhandelingen uitnodigt.

Als belangrijke onderwerpen bij de vorming van een nieuwe coalitie noemt Groot Wassink onder meer verduurzaming, het bestrijden van racisme en discriminatie en het tegengaan van ongelijkheid en tweedeling. Het betaalbaar en toegankelijk houden van woningen voor zowel lage- als middeninkomens geldt volgens hem als prioriteit.

Groot Wassink ziet verder overeenkomsten bij de partijen bij het bieden van ruimte voor bewonersinitiatief en mogelijkheden om te participeren. Na vorming van het college zullen bestuurders voor de afzonderlijke stadsdelen worden benoemd.