Half miljoen (!) voor buurtplannen

Hoogstins2024

Stadsdeel Nieuw-West begint in Slotermeer Noord-Oost met een pilot buurtbudgetten. Bewoners mogen hierin zelf bepalen waar zij € 500.000 aan besteden. Het is een plan van het gemeentebestuur dat voor het eerst wordt uitgevoerd in Nieuw-West.

Vanaf half juni kan iedereen een maand lang plannen indienen, waarna er een stemronde volgt. Het populairste plan voor zaken als meer groen, extra sportfaciliteiten of een buurtfeest wordt dan uitgevoerd. De half miljoen euro komt bovenop de buurtbudgetten die er al zijn.

Op woensdag 15 mei is er van 15:00 tot 18:00 uur een inloopbijeenkomst op Plein ’40-’45 op de speelplek Loekoe (voor het Tuinstadhuis). ’s Avonds is er een bijeenkomst in De Honingraad van 19.30 tot 21.30 uur. Dit is op Slotermeerlaan 103H.