Geen nieuwe waterpijpcafé’s en fastfood op Plein ’40-’45

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

De tijdelijke horecastop, die het afgelopen jaar gold op Plein ’40-’45, is ingetrokken. Er komen wel nieuwe regels voor nieuwe horeca. Zou mogen er geen fastfoodzaken en waterpijp-café’s meer bijkomen. Ook zijn de sluitingstijden vervroegd.

Alvorens de nieuwe regels op te stellen, had het stadsdeel onder bewoners een online opiniepeiling gehouden. Daarin vroeg het stadsdeel hoe bewoners dachten over het toestaan van nieuwe horeca. In de 1172 keer ingevulde enqête gaven bewoners aan het bestaande horeca-aanbod te eenzijdig te vinden.

Weliswaar kan het stadsdeel eigen regels opstellen over horeca, maar kan het niet bepalen wat er voor voedsel geserveerd wordt, aldus het stadsdeel in een persbericht. Dus het kan zich niet uitspreken over het aanbod. Wel gaat het stadsdeel zijn best doen om de diversiteit te stimuleren.

Er is daarom overleg met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de BIZ in de organisatie Wij Zijn Plein ’40-’45. In deze gesprekken voert het stadsdeel ook overleg over bijvoorbeeld het soort horeca en het aanbod. Daarnaast draagt het stadsdeel actief uit welke wensen er leven bij de bewoners.

DeWestkrant