Buurt wil maatregelen hinder De Hallen

Hoogstins2024

Omwonenden van De Hallen willen snel maatregelen tegen lawaai en andere overlast door uitgaanspubliek. Ook zijn meer parkeerplekken nodig voor buurtbewoners en moeten de massa’s fietsen op de stoep worden aangepakt.

De buurt is verbolgen over de hinder door de opening van De Hallen in Oud-West, zo bleek maandagavond tijdens een drukbezochte bijeenkomst georganiseerd door stadsdeel West. De avond zou vooral gaan over maatregelen tegen parkeeroverlast, maar al snel werd duidelijk dat er ook grote onvrede heerst over de hinder door de sterk gegroeide horeca.

Geschreeuw

Buurtbewoner Bart Nooij verzamelde de klachten: geschreeuw ’s avonds en ’s nachts van aangeschoten uitgaanspubliek, geluidsoverlast door groepen die buiten staan te roken, plassen in portieken, af- en aanrijdende taxi’s, veel vrachtverkeer van toeleveranciers, bewoners kunnen hun auto niet meer parkeren en fietsen belemmeren stoepen en doorgangen.

Nooij woont zelf al dertig jaar in de buurt, en kan goed tegen reuring. Maar volgens hem begint het nu uit de hand te lopen. ’’Ik stond versteld van de reacties uit de buurt. Er zijn mensen die zeggen: ik heb hier altijd prettig gewoond, maar nu wil ik verhuizen. Sommige alleenstaande vrouwen voelen zich niet meer veilig omdat ze dronken mensen voor de deur hebben.’’ Volgens Nooij ontwikkelt De Hallen zich tot een van de grote uitgaanscentra van Amsterdam, terwijl het gaat om een woonbuurt. ’’Eigenlijk is er al geen vat meer op. We krijgen hier dezelfde overlast als in het centrum, hoe ga je dit oplossen?’’

Balans

Dagelijks bestuurder Fenna Ulichki van het stadsdeel zei dat de horeca-ondernemers graag in gesprek willen met de buurt. Het stadsdeel streeft naar een goede balans, aldus Ulichki. ’’De centrale stad ziet dit als een geweldig uitgaansgebied, maar wij als bestuurscommissie willen een balans. Wij zijn ervoor om te zorgen dat het hier niet alleen een centrummilieu wordt, maar ook een woonwijk blijft.’’

De parkeerproblemen zulen volgens Ulichki grotendeels zijn opgelost zodra medio 2015 een nieuwe parkeergarage voor buurtbewoners open gaat. Ulichki zegde toe dat zij gaat proberen tijdelijke parkeerplekken voor vergunninghouders in de reeds geopende garage voor bezoekers te regelen. ’’We gaan ervoor, maar dat gaat niet in twee, drie of vier weken lukken.’’ De buurtbewoners gaat het allemaal niet snel genoeg. ’’Ik wil morgen parkeren, daar zit ik hiervoor’’, aldus een bezoeker.

Overlast fietsen

Om de hinder door massa’s geparkeerde fietsen tegen te gaan, bekijkt het stadsdeel verschillende opties. Zo wordt de fietsenstalling onder De Hallen waarschijnlijk uitgebreid van 500 naar 700 fietsparkeerplekken. Op straat kunnen mogelijk extra plekken voor de fiets worden gemaakt door parkeervakken voor auto’s op te heffen, maar die suggestie van de gebiedsmanager viel slecht bij een deel van de aanwezigen.

Maar ook al die maatregelen zijn waarschijnlijk niet voldoende. Op de drukste momenten staan er volgens tellingen van het stadsdeel in de buurt maximaal 1200 fietsen buiten de parkeerplekken voor tweewielers. Het stadsdeel overweegt daarom ook de mogelijkheid om een fietsponton aan te meren in het water van de Bilderdijkkade.

De aanwezigen konden ideeën aanleveren om de hinder te lijf te gaan. Het stadsdeel beloofde de voorgestelde oplossingen te bekijken, en gaat op korte termijn een nieuwe bijeenkomst organiseren. Ook wordt een speciaal e-mailadres opengesteld voor klachten en suggesties uit de buurt.