Huiswerkbegeleiding, rustig je huiswerk maken met een docent naast je…

Foto De Leerboom
Hoogstins2024

Al vanaf 2018 is De Leerboom gehuisvest op de Van Hallstraat 10 in Amsterdam-West.

Van een kleinere praktijk is dit nu uitgegroeid tot een daadwerkelijk centrum voor leerbegeleiding. Naast de vele scholen die door De Leerboom worden geholpen, is er op de Van Hallstraat een praktijk waar laagdrempelig en persoonlijk bijles en huiswerkbegeleiding wordt gegeven. Deze laagdrempeligheid laten ze zien door alle leerlingen te ‘kennen’, uit te gaan van wat wél kan maar ook financieel is De Leerboom bereikbaar en laagdrempelig voor meer ouders en leerlingen.

Sinds vorig jaar januari is er aan het ruime aanbod van De Leerboom een huiswerkbegeleiding toegevoegd. Deze is kleinschalig en rustig (max 4 leerlingen).

De leerlingen die gebruik maken van de huiswerkbegeleiding gebruiken de EF planagenda en trainingsmaterialen van OpNij uit Den Haag. De EF planagenda krijgen ze gratis en kunnen ze het hele jaar gebruiken. Tijdens de huiswerkbegeleiding wordt de leerlingen ook geleerd om hun executieve functies (EF) beter in te zetten. Executieve functies zijn de functies die nodig zijn om tot leren te komen. Zoals plannen, hoe moet ik leren, organisatie, zelfreflectie etc. Tijdens de huiswerkbegeleiding is er een ervaren docent aanwezig die samen met de leerlingen de planning maakt maar ook vragen kan beantwoorden en overhoort. 

Veel leerlingen hebben de weg naar De Leerboom met succes gevonden. Bent u nog op zoek naar ondersteuning voor uw zoon of dochter dan kunt u contact opnemen met De Leerboom, info@deleerboom.nl of bellen 06-46950378.

DeWestkrant