Huurwoningen in bedrijfsgebouw

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

Het bedrijfsverzamelgebouw op de hoek van de Donker Curtiusstraat en Van Hallstraat zal worden getransformeerd in woningen. Volgens het gebiedsplan Westerpark is er ruimte voor 215 sociale huurwoningen en 2400 vierkante meter bedrijfsruimte. In het pand is nu onder meer Bedrijven Centrum Westerpark gevestigd.

De plannen bevinden zich nog in een vroeg stadium. Dit jaar moet een startnotitie worden opgesteld, en een omgevingsvergunning en bestemmingsplanwijziging worden aangevraagd. Er is sprake van zowel transformatie als nieuwbouw en renovatie. Het project moet in het jaar 2020 zijn voltooid.