KNOOPPUNT TV – De Rollende Keukens in stadsdeelcommissie West

Hoogstins2024
De Keukens zijn alweer voorbijgerold, maar ook volgend jaar zal de discussie over dit Westerparkfenomeen zeker weer oplaaien. Een en ander kwam ter sprake in de vergadering van de stadsdeelcommissie West van dinsdag 16 mei. Daar werd ingesproken door Diego Pos van De Vrienden van het Westerpark, die een suggestie deed voor het volgende jaar.
Ook kwam ter sprake de onduidelijkheid over de wijze waarop men bezwaar kan maken tegen een dergelijk evenement. Een evenement behoeft een vergunning, en deze dient tijdig te worden gepubliceerd zodat burgers daar binnen een vastgestelde termijn bezwaar tegen kunnen maken. Als deze vergunning niet tijdig wordt gepubliceerd, wat kennelijk het geval is, dan doemt de vraag op over de legaliteit van dit alles. Daarbij gaat het er niet om of men ‘voor’ of ’tegen’ De Rollende Keukens is, maar of de overheid zich aan zijn eigen regels houdt.
De Stichting Rollende Keukens kwam ook aan het woord in de persoon van voorzitter Yonina de Ruijter. Tot slot blijkt er onduidelijkheid te bestaan over de vraag wie nou eigenlijk de gedeeltelijke omhekking van het Westerpark gewild heeft.
Een verslag van de KNOOPPUNT TV-rubriek ‘Commissievisie’.

DeWestkrant