Spanningen tussen Bar Pamela en buren na klachten over overlast

Conflict over hinder rond queerbar in Oud-West mondt uit in pesterijen

'Veilige haven' voor de queer community Bar Pamela. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Een aantal omwonenden ervaart forse overlast door Bar Pamela in Oud-West. De spanningen zijn zo hoog opgelopen, dat stadsdeel West een bemiddelingstraject is gestart. Beide partijen ervaren pesterijen, aldus een woordvoerder van stadsdeel West. De mediation heeft volgens hem niet tot een oplossing geleid. 

In 2020 opende Bar Pamela in de Jacob van Lennepstraat, op de hoek met de Bilderdijkkade. Voorheen zat daar café ’t Zonnetje. De bar beleefde een moeilijke start door corona, maar is uitgegroeid tot een populaire plek. Pamela wil ‘een veilige haven’ zijn voor de queer community. 

Maar buurtbewoners klaagden bij de gemeente over geluidsoverlast. De uitbaters vinden dat zij te streng worden behandeld door de gemeente. Op Instagram spreken zij van een heksenjacht en discriminatie van een ‘queer’ bedrijf. Ook maken zij melding van bedreigingen, vandalisme en agressie die te maken zouden hebben met buurtbewoners.

Pamela besloot over de problemen naar buiten te treden nadat een optreden van een dj op Koningsdag niet kon doorgaan. Dat mocht niet van de gemeente terwijl het binnen was en er overal in de stad muziek en optredens waren, stellen zij in een post in het Engels op Instagram.

“We hebben Pamela er op gewezen dat dit niet binnen de vergunning viel”, zo reageert de woordvoerder van West. “Uiteindelijk is ervoor gekozen om niet handhavend op te treden. Pamela heeft zelf de keuze gemaakt om de dj niet te laten optreden.” Het stadsdeel is voor Bar Pamela niet strenger dan voor andere horeca, zo stelt de woordvoerder. 

De kwestie is verder op scherp gesteld doordat volgens de gemeente de exploitatievergunning is verlopen. “Er is een nieuwe aangevraagd”, aldus de woordvoerder. “Vast beleid is dat dan op de oude vergunning mag worden doorgeëxploiteerd tot een besluit is genomen over de aanvraag voor een nieuwe vergunning.” Hoe dat besluit eruit komt te zien, kan het stadsdeel nog niet zeggen.