Met vogels, vleermuizen en bacteriën eikenprocessierups te lijf

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

Alle parken in West hebben risicozones als het gaat om de eikenprocessierups. Rondvliegende brandharen van de rups kunnen irritatie veroorzaken aan huid, ogen, neus, keel en luchtwegen. Ook kan er sprake zijn van ernstige allergische reacties. Met een reeks maatregelen -waaronder het spuiten van een vloeistof met aaltjes op eiken- probeert de gemeente overlast te voorkomen.

In het Erasmuspark, Westerpark, Rembrandtpark, Sloterpark en Vondelpark waren in 2019 risicozones rond bomen met eikenprocessierupsen, zoals op deze digitale kaart is te zien. De belangrijkste plekken werden afgezet met linten, vergezeld door een waarschuwing.

Een combinatie van maatregelen moet ertoe leiden dat de eikenprocessierups dit jaar veel minder kans krijgt. In de stad zijn zo’n drieduizend vogelnestkasten en vleermuisverblijven opgehangen, gemaakt van Amsterdamse populieren, zo antwoordt burgemeester Halsema op schriftelijke vragen van raadslid De Jager (D66). Vogels eten de rupsen en vleermuizen de vlinders.

Waar mogelijk wordt rondom eiken niet gemaaid en komen er takkenrillen. Dit moet insecten en vogels aantrekken die de rupsen eten. Ook wordt het dan voor recreanten minder aantrekkelijk om dichtbij een eik te gaan zitten, met alle risico’s van dien. 

Bespuiten met aaltjes en bacteriën

De gemeente zet in op biologische bestrijding. Twee maal zullen de bomen worden bespoten met nematoden, aaltjes die rupsen van binnenuit opeten. Later worden de eiken behandeld met een bacteriepreparaat, aldus Halsema. Rupsen gaan dood als ze van de bespoten blaadjes eten. 

Tijdens het overlastseizoen (vanaf half mei) zal een ploeg medewerkers nesten van rupsen weghalen. Veel aandacht is er dan voor het Amsterdamse Bos, dat wordt gezien als broedhaard voor de rest van de stad. Op de digitale kaart zal straks de actuele hinder door de eikenprocessierups te zien zijn.