Minder feesten in Bilderdijkpark

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

In het Bilderdijkpark mogen niet zes, maar maximaal vier evenementen per jaar plaatsvinden. Dat vindt het algemeen bestuur van stadsdeel West. In het oorspronkelijke voorstel was sprake van zes evenementen per jaar, maar dat zou te veel hinder veroorzaken voor omwonenden van het parkje in Oud-West.

Stadsdeel West stelt profielen op voor de parken, op grond waarvan B en W vanaf volgend jaar beslissen of een evenement wel of niet wordt toegelaten. Omwonenden van het Bilderdijk hadden bezwaar tegen zes evenementen, ook al zijn die kleinschalig (maximaal 250 bezoekers tegelijk) en gericht op kinderen en de buurt.

De VVD bepleitte eerder deze week in de bestuurscommissie voor een maximum van vier evenementen. Dit op grond van de uitslag van een enquête onder buurtbewoners. Andere partijen waren het daarmee eens. In het definitieve profiel zal straks een limiet van vier evenementen komen te staan.

In het Bilderdijkpark waren eerder problemen rond de openingstijden van Café De Liefde. Maar daarover is vorig jaar een compromis bereikt met buurtbewoners die klaagden over geluidshinder.