Op expeditie in de Slatuinen

Kinderen tijdens een schooluitje in de Slatuinen (foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Net als twee jaar geleden in het Vondelpark, organiseert evolutiebioloog Menno Schilthuizen, verbonden aan Naturalis, een natuurexpeditie in de Slatuinen in De Baarsjes. Met buurtbewoners en experts gaat hij hier op zoek naar nieuwe soorten. Want net als in de jungle of andere exotische plekken ver van hier, zijn er ook in Nederland nog onontdekte soorten. Zo ontdekten de amateur-biologen onder leiding van Schilthuizen een nieuwe sluipwesp, die Aphaereta Vondelparkensis is gedoopt.
Voor geïnteresseerden is er tijdens een expeditie ook een lezingenserie geprogrammeerd, ’s avonds in MidWest in de week van 18 tot en met 21 augustus.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere ‘Motten’ en ‘Spinnen’. Tijdens de avonden worden ook de expeditie-resultaten gepresenteerd. Misschien komt er ook in de Slatuinen een diertje te voorschijn dat we nog niet kenden. Inschrijven voor de lezingenserie kan via info@taxonexpeditions.com

Hieronder het volledige programma:

1) DINSDAG 18 AUGUSTUS:
19.30 – 19.45 Dag 1: expeditieresultaten (Prof. Dr. Menno Schilthuizen, Naturalis, Taxon Expeditions)
19.45 – 20.30 Lezing “Bodemleven” (Prof. Dr. Matty Berg, VU)
20.30 – 21.00 Lezing “You Can Be Darwin, Too!” (Dr. Iva Njunjić, Taxon Expeditions, Engelstalig)

2) WOENSDAG 19 AUGUSTUS:
19.30 – 19.45 Dag 2: expeditieresultaten (Prof. Dr. Menno Schilthuizen, Naturalis, Taxon Expeditions)
19.45 – 20.15 Lezing “Motten & Beroemdheden” (Drs. Bart Van Camp, Agentschap Natuur & Bos, België)
20.15 – 21.00 Lezing “Spinnen!” (Drs. Peter Koomen, Natuurmuseum Fryslân)

3) DONDERDAG 20 AUGUSTUS:
19.30 – 19.45 Dag 3: expeditieresultaten (Prof. Dr. Menno Schilthuizen, Naturalis, Taxon Expeditions)
19.45 – 20.30 Lezing “Insectenrijk”, incl. discussie (Drs. Aglaia Bouma, auteur boek Insectenrijk)

4) VRIJDAG 21 AUGUSTUS:
19.30 – 19.45 Alle expeditieresultaten (Prof. Dr. Menno Schilthuizen, Naturalis, Taxon Expeditions)
19.45 – 20.15 Lezing “Stadsecologie in Amsterdam” (Drs. Remco Daalder, stadsecoloog)
20.15 – 21.00 Presentatie “Darwin In De Stad” (Prof. Dr. Menno Schilthuizen)

meer informatie: menno.schilthuizen@naturalis.nl.

DeWestkrant