Plan voor aanlegsteigers in vaart bij Westerpark

Het stuk Haarlemmervaart waar een steiger moet komen voor rondvaartboten. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Rederijen hebben belangstelling om boten af te meren in de Haarlemmervaart bij het Westerpark. Stadsdeel West wil een aanlegsteiger bouwen voor de beroepsvaart en een andere aanlegsteiger voor particuliere bootjes. 

De steiger voor rondvaartboten moet komen in het eerste stuk ter hoogte van het Nassauplein. Het stadsdeel heeft meerdere aanvragen ontvangen voor een ligplaats. Het wordt geen op- en afstapplek voor passagiers, zo verzekert het stadsdeel in een brief aan omwonenden. ‘U kunt hierbij denken aan salonbootjes met een beperkte lengtemaat van bij voorbeeld 12 meter, welke dan gedurende de avond/nacht aangemeerd kunnen worden’, aldus de brief.

Voor particuliere bootjes is een steiger voorzien zoals de bestaande steiger in de vaart ter hoogte van de Groen van Prinsterstraat. De plannen zijn nog niet definitief. Er moet nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd en toestemming van Waternet. Reacties van omwonenden worden besproken door het dagelijks bestuur bij de besluitvorming, aldus het stadsdeel. 

Over de plannen is dinsdag 10 juli tussen 17.00 en 19.30 uur een inloopbijeekomst in Het Ladderhuis, Klonneplein 10-12.