Plan voor ‘oplossingsgerichte’ buurtrechters in Nieuw-West

Rol voor wijkrechtbank bij schulden, strafrecht en schoolverzuim

Het Paleis van Justitie aan het IJdok. In Nieuw-West komt er mogelijk ook een laagdrempelige wijkrechtbank. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

In stadsdeel Nieuw-West komt mogelijk een wijkrechtbank. Dit na positieve resultaten met de Buurtrechter in Zuidoost, die zaken behandelt op het gebied van schulden, strafrecht en schoolverzuim. Er komt een verkenning naar zulke wijkrechtspraak in Nieuw-West. 

Eerst zal met bewoners en hulpverleners worden gesproken om te bepalen bij welke problemen in Nieuw-West de buurtrechter kan bijdragen aan oplossingen. Het gaat om een initiatief van de Rechtbank Amsterdam en de Amsterdamse driehoek van burgemeester, hoofdofficier en politiechef.

In de Venserpolder in Zuidoost doen vijf buurtrechters zittingen en voeren gesprekken met veel aandacht voor onderliggende problemen. Naast strafzaken en schuldenzaken worden ook familierechtzaken behandeld. Verder vinden er regelmatig preventieve gesprekken plaats over leerplicht.

De Buurtrechter zit middenin de wijk en is zichtbaar en benaderbaar. Ook is de Buurtrechter betrokken bij initiatieven op het gebied van leefbaarheid en rechtvaardigheid. Buurtrechters zijn volgens de initiatiefnemers ‘empathisch, preventief en oplossingsgericht’.

De aanwezigheid van een Buurtteam-medewerker bij strafzittingen maakt het laagdrempelig om een vrijwillig hulptraject in te zetten. De Buurtrechter behandelt ook incassozaken waarbij schuldhulpverlening aanschuift om met de bewoner mee te kijken naar een haalbare regeling.

DeWestkrant