Samen leven, samen wonen – Column Thomas Hermans, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Onlangs zijn we met inwoners van Amsterdam-West in gesprek gegaan over wonen in het kader van de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting. Daarin stond centraal wat zij nodig hebben op het gebied van wonen. Hoe zorgen we voor voldoende passende woningen in West? Hoe maken we die dat ze ook betaalbaar zijn? En hoe verduurzamen we die? Belangrijke en tegelijkertijd ingewikkelde vragen in ons dichtbevolkte stadsdeel. 

De gesprekken gingen vaak over starterswoningen en studentenwoningen. Maar ook of er voldoende woningen voor ouderen in de eigen buurt zijn. Het viel me op dat veel inwoners zeiden meer mét elkaar te willen leven. Meer verbondenheid te willen hebben met hun buren en buurt. Soms zijn we zo druk met ons eigen leven, zitten we zo in onze eigen ‘bubbel’, dat we minder goed weten wat er in onze buurt gebeurt.

In een stad met zoveel diversiteit is het belangrijk dat we elkaar weten te vinden. Door elkaar regelmatig te spreken en daardoor elkaar beter te leren kennen ontstaat begrip, respect en saamhorigheid. Nieuwe woonvormen kunnen hier een mooie bijdrage aan leveren.

In de Houthavens heeft woningcorporatie Lieven de Key twee gebouwen neergezet met 455 woningen waar jongeren met z’n drietjes samenwonen. Het zijn betaalbare en duurzame woningen waar jongeren een perfecte start kunnen maken in Amsterdam. 

Woningcorporatie Rochdale gaat in de Schimmelstraat oude woningen slopen en bouwt daar nieuwe sociale huurwoningen. De oude huizen, gevuld met herinneringen, maken plaats voor plekken waar nieuwe verhalen kunnen ontstaan. Er komt ruimte voor een woongroep voor 55-plussers. Dit is precies wat we nodig hebben: ruimtes die mensen bij elkaar brengen. Op die manier gaan mensen naar elkaar omkijken.

Iedereen in Westerpark kent het gebouw op de hoek van de Van Hallstraat en de Donker Curtiusstraat. Dit gebouw is grondig opgeknapt en heeft een andere functie gekregen. Er zijn nu bijna 170 studentenwoningen en verschillende bedrijfsruimten in gekomen. Ook zijn er flink wat vierkante meters bestemd voor de horeca. Deze verschillende functies zorgen voor een levendige wijk en verbinding tussen inwoners in de Staatsliedenbuurt.

Het is van groot belang dat we dit soort plannen blijven ondersteunen. Wonen gaat niet alleen over een dak boven je hoofd. Het gaat ook om je verbonden te voelen met je buurt en de stad. Samenwerking tussen de gemeente, woningcorporaties en bewoners is belangrijk om dit te kunnen bereiken. 

Laten we bouwen aan een stad waarin we echt met elkaar samenleven. Een stad waarin we elkaar ontmoeten, leren kennen en waar plek is voor iedereen. Nu en in de toekomst.

DeWestkrant