‘Bos en Lommermarkt verder na 1 november’

De Bos en Lommermarkt. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De Bos en Lommermarkt moet ook na 1 november doorgaan. Onderzocht moet worden op welke manier(en) de markt kan worden voortgezet. Dat is de strekking van drie adviezen die de stadsdeelcommissie West dinsdagvond heeft aangenomen.

De markt op de Bos en Lommerweg stopt op 1 november en mogelijk eerder, zo besloot dagelijks bestuurder Thomas Hermans begin april. Er zijn te weinig kramen en bezoekers, zo stelde hij. Hermans wilde ook al per 1 mei teruggaan van twee marktdagen naar één marktdag per week. Na kritiek van de stadsdeelcommissie, die zich overvallen voelde, is dit besluit al eerder opgeschort.

Hoe nu verder? De stadsdeelcommissie ziet allerlei mogelijkheden om de markt te laten voortbestaan. Van een voortzetting van de markt op de huidige plek tot een andere opzet of locatie. Dinsdagavond stemde de stadsdeelcommissie over drie adviezen waarmee bestuurder Thomas Hermans aan de slag moet.

Betaalbaar, gezond eten
“Het is evident dat de markt voorziet in een cruciale behoefte: het aanbieden van betaalbaar, gezond eten in de buurt en een sociaal-maatschappelijke voorziening voor mensen uit de buurt, die vaak ouder en minder mobiel zijn en voor wie de markt belangrijk is om o.a. eenzaamheid te bestrijden”, zo stellen PvdA, GroenLinks en Bij1 in hun advies. 

Zekerheid
De drie partijen dringen aan op inspanningen om de markt te redden, onder meer door zekerheid te bieden aan marktondernemers om te investeren en actief op zoek te gaan naar nieuwe marktkooplui. Daarnaast moet de mogelijkheid worden onderzocht om met vaste standplaatsen goedkoop voedselaanbod voor de buurt te behouden. Dit advies werd aangenomen met de steun van 10 van de 15 stemmen.

Markt ‘op afstand’
VVD en D66 adviseren in een ander advies ‘een markt op afstand’ te onderzoeken die niet meer door de gemeente wordt beheerd. Gemeentelijke markten kampen met leegstand, afnemende bezoekersaantallen, onvrede van bezoekers over het productaanbod en een gebrek aan innovatie, zo stellen deze partijen. Zij willen dat er een verkenning komt naar zo’n geprivatiseerde markt en kregen steun van 9 van de 15 stemmen.  

Bewoners en marktkooplieden betrekken
Een derde advies van Denk, Partij voor de Ouderen en Bij1 werd ook aangenomen, met 10 van de 15 stemmen. Deze partijen houden vooral de gemeente verantwoordelijk voor de problemen op de markt. Denk, PvdO en Bij1 willen dat bewoners en marktkooplieden worden betrokken bij besluitvorming voordat er knopen worden doorgehakt. Het stadsdeel moet een ruimtelijke verkenning maken voor marktopstellingen op verschillende locaties. Ook moet er een tijdige herindeling komen als dat nodig is om verdere leegstand te voorkomen.