Sloterplas in beeld voor drijvende zonnepanelen

Sloterplas. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De Sloterplas is in beeld als reserve-zoekgebied voor de aanleg van drijvende zonnepanelen. De vereniging Vrienden van de Sloterplas twitterde afgelopen week een kaart met locaties voor de mogelijke aanleg van drijvende zonneparken. Ook De Nieuwe Meer staat op deze kaart.

De aandacht gaat vooral uit naar plekken voor windmolens om de doelstellingen op het gebied van duurzame energie te halen. Ook zonnepanelen moeten een grote rol gaan spelen. De gemeente Amsterdam wil voor 2030 50% van het geschikte dakoppervlak gebruiken voor de opwekking van duurzame energie. Ook wordt gekeken naar zonnepanelen langs wegen en sporen en op braakliggend terrein. 

Maar mogelijk is dit allemaal niet voldoende. “Als er voor het halen van de doelstellingen meer ruimte nodig is, gaat de gemeente ook in groengebieden en wateroppervlaktes op zoek naar mogelijkheden voor zonne-energie”, meldde de gemeente vorig jaar bij de presentatie van de concept Regionale Energie Strategie (RES) voor Amsterdam.  

Zo staan de Sloterplas en De Nieuwe Meer op de kaart als ‘extra zoekgebied’ voor zonne-energie met het predikaat ‘Nee, tenzij’. “Er wordt pas naar dit gebied gekeken wanneer de ambitie niet binnen de andere zoekgebieden gerealiseerd kan worden of wanneer er vanuit het Rijk een extra opgave opgelegd wordt”, aldus de gemeente. Een concreet plan is er dus nu niet, maar het is ook niet uitgesloten dat het zover komt.

DeWestkrant