Toch weer wandelen met de hond op Kop van Jut

De Kop van Jut op het Marcanti-eiland. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Honden mogen met hun baasje toch weer een rondje lopen op de Kop van Jut op het Marcanti-eiland. In 2020 verklaarde stadsdeel West de hele Kop van Jut nog verboden voor honden na klachten over hondenoverlast bij de kinderspeelplaats.

De grenzen van de speelplaats zijn niet erg duidelijk. “Dit leidt in de praktijk tot (handhavings)problemen”, aldus stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki destijds in een brief. “Daarom is besloten de hele kop als speelplaats aan te merken en onder het verbod te laten vallen.”

Rigide
Drie jaar later komt het stadsdeel hierop terug. De procedure voor het aanwijzen van het verbodsverbied was eerder niet goed doorlopen, waardoor er geen rechtsgrond was voor de regeling, aldus een woordvoerder. Ook kwam het besef dat de regeling ‘te rigide’ was.

Handhaafbaar
De nieuwe regeling sluit de buitenste paden uit van het hondenverbod. Daar kunnen baasjes dus wel met hun hond lopen. Deze regeling lijkt meer recht te doen aan de belangen van alle betrokken en is beter handhaafbaar, aldus het stadsdeel.

Paaltjes
Het stadsdeel verwacht binnen acht weken de huidige verbodsborden aan te passen en lage paaltjes te plaatsen bij het verbodsgebied. “Ook de nieuwe regeling zal de gevoelde problematiek niet geheel wegnemen, maar we gaan er wel van uit dat de situatie verbetert”, aldus de woordvoerder. 

DeWestkrant