Verborgen paradijs – Column Carolien de Heer, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024
Nieuwe ontdekkingen doe ik nog dagelijks sinds mijn aantreden als bestuurder in stadsdeel West. Maar dat er in mijn stadsdeel drie nieuwe soorten schildwespen zijn opgedoken die uniek zijn voor Nederland, dat kom ik niet iedere week tegen.
Onlangs kreeg ik het eindrapport van Taxon Expeditions onder ogen en er ging een nieuwe wereld voor mij open. Vorig jaar zomer deden onderzoekers van Naturalis en buurtbewoners een expeditie in de Slatuinen, een ingesloten tuin met wilde vegetatie in De Baarsjes die dit jaar 30 jaar bestaat. Een binnentuin van veertig meter breed en honderd meter lang, ingeklemd tussen huizen in een heel dicht bevolkt deel van West. Een tuin met 160 plantensoorten, 18 soorten broedvogels en een tot vorig jaar onbekend aantal ongewervelde dieren. De wetenschappelijke expeditie richtte zich op de insecten. Een van de bewoners die meededen aan het onderzoek zei het heel treffend: er is een parallelle wereld onder onze neus waar we geen weet van hebben.
Naar de ongewervelde dieren was nog geen onderzoek gedaan en er werden maar liefst 339 soorten vliegen, wespen, kevers, wantsen, krekels, mieren en wat er nog meer aan insecten leeft, gevonden. En dus drie nieuwe schildwespen, een unieke keversoort en een nieuwe mijt. Ook de Vondelparksluipwesp, die de ontdekking was van een eerdere expeditie in het Vondelpark, bleek zich op te houden in de Slatuinen.
Ik werd vrolijk van dit rapport, eens temeer omdat mijn voorganger Jeroen van Berkel met veel enthousiasme het actieplan ‘Bijen erbij!’ introduceerde waarmee hij meer biodiversiteit beoogde. Aangezien de bij de basis is van alles en aan het begin staat van de voedselketen (de bij is essentieel voor de bestuiving van onze groente- en fruitgewassen), wil stadsdeel West een veilige haven zijn voor de bij en andere insecten. Dat betekent: minder maaien, meer bloemen zaaien, bollen planten en insectvriendelijke planten en bomen plaatsen. Duizenden bollen gingen er met behulp van vrijwilligers de grond in. Dit voorjaar zijn daarvan op veel plekken in West opnieuw de resultaten te zien. In het vroege voorjaar is er nog weinig voedsel voor de bijen, vandaar dat de tulpen, maar ook narcissen en krokussen straks de buurten weer opfleuren. Goed voor de bij, en vrolijk stemmend en essentieel voor de mens.
Dus als ik straks mijn rondje door het stadsdeel fiets langs de plekken waar saai groen is verrijkt met tulpen en andere inheemse soorten, dan denk ik nog eens extra aan Jeroen. Bij de uitkijkheuvel van Cultuurpark Westerpark, op de Bos en Lommerweg, het Frederik Hendrikplantsoen, het Leidse Bosje en de Haarlemmerweg om maar een paar plekken te noemen. En laten we hopen dat de Slatuinen ook snel de deuren weer kan openen voor publiek. Want deze verborgen jungle is na de coronacrisis weer te bezoeken. Ik kan niet wachten.