Visdief voelt zich thuis in Houthaven

De aanvaarbescherming waarop visdieven zijn gaan broeden. Op de achtergrond het NDSM-terrein aan de overkant van het IJ. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Krijsend vliegen ze over het water bij de Haparandadam. Visdieven voelen zich thuis in de nieuwe woonwijk Houthaven. Dit voorjaar hebben ze hier voor het eerst gebroed en jongen grootgebracht.

De ranke vogels hebben zich gevestigd op de ‘vogelboulevard’ van de nieuwe aanvaarbescherming langs het IJ. De kunstmatige broedplek, die onder meer bestaat uit drijvende eilanden met schelpen en zand en buizen, is direct door visdieven in gebruik genomen.

De vogelboulevard is een project van de gemeente, het havenbedrijf en Vogelbescherming. In de buizen kunnen jongen zich verstoppen voor hongerige meeuwen en reigers, aldus stadsecoloog Ton Denters. De bescheiden visdiefkolonie is het beste te zien vanaf een pad langs woonschepen aan de Haparandadam.

De visdief is slanker dan meeuwensoorten en duikt voor voedsel -vis natuurlijk- in het water. Vogelbescherming schat het aantal broedparen in Nederland op 13.000 à 14.000, voornamelijk langs de kust en bij open water. De vogels overwinteren langs de West-Afrikaanse kust.

In Houthaven wordt ook gewerkt aan groene kademuren, zoals bij Wiborgeiland. Bij het Houthavenpark en Revaleiland worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. 

Common tern 2022 04 24 02Visdiefje met vis. (Foto Alexis Lours/Wikimedia Commons)

DeWestkrant