West ten strijde tegen gammele bootjes 

Bootjes langs de Haarlemmerweg. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Stadsdeel West wil strenger gaan optreden tegen verwaarloosde plezierbootjes langs de kant. Als de eigenaren hun bootje niet in orde maken, krijgen zij wat het stadsdeel betreft geen ligplaatsvergunning meer.

Het stadsdeel wil maatregelen tegen sterk verwaarloosde en ondergelopen pleziervaartuigen, ook als de eigenaar liggeld heeft betaald. Nu is dat niet mogelijk, behalve als de boot zijn drijfvermogen heeft verloren. West schrijft dit in reactie op de nota Welstand op het water van het college van B en W.

Stadsdeel West wil bootbezitters eerst gaan aanschrijven met het verzoek om hun vaartuig ’in redelijke staat en vaarklaar’ af te meren. Met als ’ultieme maatregel’ dat de ligplaatsvergunning het jaar daarop niet verlengd wordt. West wil van B en W weten of deze aanpak mogelijk is.

DeWestkrant