Azc in Houthaven krijgt hoge poort richting brug over het IJ

Impressie van het azc in Houthaven, met rechts de onderdoorgang richting een mogelijke brug over het IJ naar Noord. (Beeld Geurst en Schulze Architecten)
Hoogstins2024

De bouw van het asielzoekerscentrum (azc) in Houthaven start in het voorjaar. Tussen de Haparandaweg en Houthavenweg komen 64 wooneenheden voor 500 asielzoekers. Het centrum opent eind 2026.

Opvallend in het ontwerp is een poort waaronder het verkeer door kan rijden. Die onderdoorgang is hoger gemaakt dan in het oorspronkelijke ontwerp met het oog op de mogelijke aanleg van een brug over het IJ naar Noord een stuk verderop. Die aanleg is overigens nog niet zeker.

Het is wenselijk om de onderdoorgang in het oog te laten springen van fietsers en voetgangers, zo schrijft wethouder Groot Wassink aan de gemeenteraad. Als de brug er komt, wordt de onderdoorgang volgens Groot Wassink ‘een belangrijke schakel in de langzaam verkeerroute naar het centrum’.

Parkeergarage
De huisvesting van asielzoekers is volgens de gemeente tijdelijk: 15 jaar. In de toekomst kan het gebouw worden aangepast naar appartementen voor de huur- of koopmarkt, aldus Groot Wassink. In het gebouw komt een openbare parkeergarage met 110 parkeerplekken. Op de daktuin van de garage kunnen bewoners van het azc sporten en spelen, zo is de bedoeling.

COA overlegt met omwonenden
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is na de opening verantwoordelijk voor de begeleiding, het beheer en de veiligheid op de locatie. De kinderen gaan naar school en nemen deel aan activiteiten in de buurt. Het COA gaat een overleg met omwonenden starten waaraan bewoners uit de omgeving kunnen deelnemen. 

Tekentafel
Al in 2012 is besloten tot de bouw van dit azc, toen nieuwbouwwijk Houthaven nog grotendeels op de tekentafel lag. Sinds 2018 is er een azc in Nieuw-West op de Willinklaan voor 650 mensen. Naast de vaste opvang in het azc biedt Amsterdam plek aan 3.400 vluchtelingen uit Oekraïne en ongeveer 4.000 extra asielzoekers en statushouders.

DeWestkrant