Molen De Otter kan blijven draaien, ook na woningbouw Food Center

Molen De Otter ligt op ruim 100 meter afstand van nieuwe woongebouwen die ter hoogte van de muur links komen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Houtzaagmolen De Otter gaat beperkt last krijgen van woningbouw op het Food Center. De molen zal door windverstoringen mogelijk 157 uur per jaar minder kunnen draaien, maar er blijven voldoende uren over om te draaien. Dat is in grote lijnen de conclusie in het 4e Uitwerkingsplan Food Center Amsterdam van de gemeente. 

Op het terrein langs de Jan van Galenstraat komen 1700 woningen, waaronder appartementencomplexen van zes- tot twaalf verdiepingen. Insprekers waarschuwden eerder voor negatieve gevolgen op het windklimaat bij De Otter, die 110 meter verderop ligt aan de Kostverlorenvaart. Dat zou ertoe leiden dat het 17e eeuwse rijksmonument minder vaak kan draaien.

De woningbouwplannen hebben geen onaanvaardbare negatieve invloed op de windsituatie, zo stelt de gemeente. Om de molen als werkend rijksmonument te kunnen behouden, moet De Otter per maand minimaal enkele tientallen uren kunnen draaien. Dat blijft ook mogelijk na de nieuwbouw op het Food Center, zo is de conclusie. 

De Otter kan te maken krijgen met het wegvallen van 13 mogelijke draai-uren op maandbasis, zo is berekend. Dat is 16 procent van het ‘benutbare’ windaanbod. Na de woningbouw zou De Otter volgens deze berekeningen nog 69 uur per maand kunnen draaien in plaats van 82 uur.

De potentiële verstoring van gemiddeld 13 uur per maand wordt ‘niet onaanvaardbaar negatief’ genoemd. Het college van B en W zegt bij deze afweging ook rekening te houden met het belang van de bouw van 1700 woningen en dat een alternatieve stedenbouwkundige invulling zonder gevolgen voor de molen ‘niet mogelijk’ is.

DeWestkrant