Bewoners Gulden Winckelbuurt: ‘Te veel en te hoge nieuwbouw’

(beeld: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Bewoners van de Gulden Winckelbuurt vinden dat er te veel woningen zijn gepland bij hun in de buurt. Bovendien vinden ze de gebouwen die gepland staan te hoog. De Entree Gulden Winckel is een nieuwbouwproject voor vier- tot vijfhonderd woningen van drie woningcorporaties in Bos en Lommer, vlakbij de Ring A10. Er komen sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en koopwoningen volgens de verdeelsleutel 40/40/20. De Entree Gulden Winckel is een eclectisch hoekje met onder andere een studentencomplex en een budgethotel in het voormalige Elseviergebouw, de voormalige drukkerij Lindenbaum, moskee Badr en een park waar drie schoolgebouwen staan, waaronder de Multatulischool. Ook is er een Lidl supermarkt die wil uitbreiden.
De nieuwe woningen komen onder meer in een aantal hoogbouw-torens. Een ervan, van 48 meter hoog, komt op de plek van de fotostudio naast Lindenbaum, pal naast de A10. Voor ons beeld: “Dat is hoger dan het Elseviergebouw.”
Daarnaast komen er in de buurt een nieuwe parkeergarage en een nieuw plein.
David Bosch, die woont aan de Willem Leevendstraat, krijgt een van die nieuwe woontorens min of meer in zijn achtertuin. Andere hoogbouw van 24 meter komt op de parkeerplaats van de Lidl en achter de voormalige Hendrik de Keyserschool komt een toren van 42 meter. Daarnaast vreest hij dat het -met ongeveer duizend man extra- te druk gaat worden in de openbare ruimte in de buurt. “Het is op piekmomenten nu al een superdrukke buurt.” Nu is het op piekdagen vol met de klanten aan de Lidl supermarkt in de Sara Burgerhartstraat, ouders die hun kinderen komen halen en brengen bij de scholen en bezoekers van moskee Badr aan de overkant, zo schetst hij.
“Er is ons gevraagd mee te denken met de plannen voor de entree, maar met onze belangrijkste adviezen is niets gedaan. Terwijl ons zwaarwegend advies is beloofd”, zegt Bosch die spreekt namens het buurtcomité Willem Leeft! Daarbij zijn er ook steunbetuigingen tegen het grote bouwvolume van bewoners van onder andere de Admiraal de Ruijterweg en de Sara Burgerhartstraat, die zich ook zorgen maken over de leefbaarheid en de veel grotere parkeerdruk die er in de buurt gaat ontstaan.
Want er komt dus weliswaar een parkeergarage om de parkeeroverlast tegen te gaan, en een nieuw plein om te vertoeven. Maar huidige bewoners denken niet dat dit de druk van al die extra bewoners gaat wegnemen. “Het gaat niet alleen om ons, de oude bewoners, maar ook om de mensen die hier straks ook komen wonen. Voor hen wordt het ook te druk. Er is gewoon niet goed nagedacht over de invulling van de openbare ruimte. Daarbij komen de nieuwe bewoners zo’n beetje op de A10 te wonen.” Bosch vraagt zich bijvoorbeeld af waarom de Lidl moet uitbreiden terwijl er zevenhonderd meter verderop een door leegstand geplaagd Bos en Lommerplein ligt.
De gemeente geeft aan dat deze bouwvolumes nodig zijn omdat de corporaties anders niet uit de kosten komen. In de huidige plannen komen twee gebouwen te staan van meer dan veertig meter hoog, die volgens hem alle aandacht opeisen en niet passen in de buurt. Veel van de gebouwen in de buurt zijn monumenten, waaronder de Hendrik de Keyserschool en drukkerij Lindenbaum.
Het kan, kortom, wel allemaal wat minder. “Er is zeker ruimte voor woningbouw hier, en het is zeker nodig. Maar het is veel te veel.”

Maquette van de Entree Gulden Winckel zoals gepresenteerd op een inloopavond op 2 juli (beeld: David Bosch)
DeWestkrant