Bewoners West willen liefst nóg meer wormenhotels

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

West Begroot voor 2022 laat weinig verrassende projecten zien. Zo kenden bewoners van West projecten voor nóg meer tegels wippen en nóg meer wormenhotels via het stembiljet de beschikbare subsidiebedragen toe. Winnaar met ruim achtduizend stemmen was ‘Tegels eruit, groen erin’, waarbij bewoners worden gestimuleerd de bestrating uit hun tuin te halen. Een populair project was ook de verstrekking van gratis plantjes voor geveltuinen. Ook moet er volgens de stemmers in West geld naar het planten van fruit- en notenbomen in het Westerpark.
Er waren twee projecten in de categorie ‘sport, spel en ontmoeting’ die in de prijzen vielen. Het gaat om een aantrekkelijke ontmoetingsplek aan het Ernst Staelplein en het project WURM. Dit gaat over ‘sport en spel’, maar dat moet wel gebeuren op een ‘vergroende plek’.
Projecten die het net niet haalden waren een kinderfietswerkplaats in het transformatorhuisje op het Balboaplein en een voor fietsparkeerplekken aan de Van der Palmkade.

De complete uitslag van West Begroot staat op de site van West Begroot.

DeWestkrant