Buurt vreest horeca bij molen

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

Buurtbewoners vrezen dat er luidruchtige horeca komt bij molen De Otter. Op een drukbezochte informatiebijeenkomst woensdagavond spraken omwonenden hun vrees uit voor drukte en lawaai als het terrein door een projectontwikkelaar wordt gekocht.

Het is nog niet duidelijk wat er met de 17e eeuwse houtzaagmolen langs de Kostverlorenvaart gaat gebeuren. Diverse ontwikkelaars hebben belangstelling om het terrein te kopen. Stadsdeel West is bezig met het opstellen van een ’toetsingskader’ voor het beoordelen van toekomstige plannen. Het bestemmingsplan laat nu geen ontwikkelmogelijkheden toe.

Buurtbewoners zien de bui al hangen. De enige manier voor een ontwikkelaar om het terrein rendabel te krijgen is woningbouw en horeca, zo denken zij. Projectmanager Geertje Kuijt van het stadsdeel slaagde er niet in om de ongerustheid weg te nemen. Zij beloofde wel dat de zorgen van omwonenden een rol zullen spelen bij toekomstige besluitvorming.

Het stadsdeel gaat volgens Kuijt in principe uit van vier criteria: het afgesloten terrein moet toegankelijk worden, het historisch belang van de molen, gastvrijheid en verschillende functies. Als voorbeelden van dat laatste noemde ze horeca, detailhandel en woningen. Maar volgens Kuijt ligt er nog niets vast.

’’Ik ben in de buurt komen wonen omdat die zo rustig is’’, aldus een vrouw. ’’Ik maak me er zorgen over dat we straks luide horeca krijgen, met duizenden toeristen.’’ Een andere buurtbewoonster: ’’Mijn grote angst en dat van veel bewoners is dat er lawaaiige horeca komt. Er mag van mij wel een kop koffie of een biertje worden gedronken, maar zonder lawaai.’’

Wat er precies in het toetsingskader komt te staan, wordt pas begin volgend jaar duidelijk zodra de politiek in West zich over de toekomst van De Otter buigt. Wellicht wordt volgend jaar ook duidelijk wat de uitkomst is van de al tien jaar slepende juridische procedure over een mogelijke verplaatsing van De Otter. Het stadsdeel hield die verplaatsing tegen en won een rechtszaak, maar er is nog geen finale uitspraak.