Buurtbewoners waarderen Westerpark met een 8,3

Het Westerpark. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De meeste omwonenden zijn zeer tevreden over het Westerpark. Zij geven het park gemiddeld een 8,3. Dat stelt stadsdeel West op basis van een buurtenquête met ruim negenhonderd deelnemers uit vooral de Staatsliedenbuurt en Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. 

Naast waardering hebben buurtbewoners ook kritiek. Bijna de helft (46%) vindt dat er in het park teveel evenementen zijn. Eenderde van de ondervraagden mist in het park voorzieningen zoals toiletten, goede verlichting, waterkraantjes, bankjes en rustzones.

Ten opzichte van eerdere onderzoeken in 2014 en 2015 maken ook meer omwonenden melding van hinder door vervuiling, luidruchtige bezoekers, geparkeerde fietsen, muziek, ontoegankelijke delen van het park en taxi’s. 

De Programmaraad Westerpark presenteerde recentelijk een advies met 94 punten om de balans in het steeds drukkere park te herstellen. Het stadsdeel erkent de overlast en wil die omlaag brengen, onder meer door dit jaar minder grote evenementen toe te staan en een betere parkregie. 

Het stadsdeel ziet ‘verbeterpunten’ naar aanleiding van het onderzoek. “Zo vinden degenen die ontevreden zijn met het type evenementen onder andere dat de evenementen te commercieel, eenzijdig en grootschalig zijn en dat het er te veel zijn. Een kwart mist evenementen die gericht zijn op de buurt, kunst, cultuur en natuur, concerten en sportevenementen. Deze punten hebben we opgepakt met de Programmaraad Westerpark”, zo stelt het stadsdeel.