KNOOPPUNT TV verbindt en ontwart!

Beeld uit de reportage De overheid voor je deur.
Hoogstins2024

KNOOPPUNT TV maakt reportages over van alles in Amsterdam, met nadruk op de Westerparkbuurt. De reportages worden verspreid via sociale media en SALTO TV.

In de reportage ‘DE OVERHEID VOOR JE DEUR’ hieronder ziet u een korte impressie van een aantal overheidsvertegenwoordigers die namens de GGD willen binnentreden bij een bewoner van de Staatsliedenbuurt. Daar zijn een aantal vragen bij te stellen: heeft de GGD in dit geval zorgvuldig opgetreden? En zo nee, komt dit vaker voor? Dit zijn vragen waarop KNOOPPUNT TV een antwoord tracht te vinden.

Meer reportages van KNOOPPUNT TV vindt u op ons YouTube-kanaal en op ons SALTO-kanaal