De kracht van vrijwilligers – Column Fenna Ulichki, voorzitter stadsdeel West

    Deze week heeft er iets prachtigs plaatsgevonden op het stadsdeelkantoor van West. Een groep collega’s heeft het initiatief genomen om een activiteit te organiseren rondom Keti Koti, de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het programma was divers en bood ruimte voor gesprek, rituelen en ontmoeting. Het is belangrijk dat we de mensen die dit initiatief hebben genomen waarderen. Het organiseren van zo’n activiteit vraagt namelijk geduld, creativiteit en vooral tijd. Je moet mensen om je heen verzamelen en rekening houden met financiële aspecten. 

    Ik heb de afgelopen jaren altijd de Ceremonie van Besef bijgewoond, een prachtige ceremonie op 30 juni op het Surinameplein waar aandacht wordt gevraagd voor het slavernijverleden. Daar zie je echt de kracht van organisatie. Verschillende mensen die al jarenlang betrokken zijn en veel tijd steken in het organiseren van een gedenkwaardige ceremonie. Een van de collega’s die vorig jaar aanwezig was bij de Ceremonie van Besef, heeft nu het initiatief genomen om een activiteit rondom Keti Koti te organiseren voor haar collega’s. Dit is een mooi voorbeeld van het effect van vrijwilligerswerk, waar we als samenleving te weinig aandacht aan besteden. We kunnen waarderen wat iemand doet, maar we mogen ook meer waardering tonen voor wat het betekent voor de samenleving en de bewoners. Hoewel het niet de drijfveer is voor organisatoren, is het aan ons als bezoekers en aanwezigen om ons te laten horen en onze waardering te tonen.

    De tradities die we in West inmiddels gewend zijn, zijn niet bedoeld om als vanzelfsprekend te ervaren. Bewustwording is iets wat we continu kunnen en zouden moeten doen, zelfs als dit betekent dat we moeten breken met onze eerdere overtuigingen. Soms is bewustwording het begin van een dialoog, waarbij we niet moeten vergeten waar het ooit is begonnen. Voor iedereen is dit een andere plek of een ander moment. Laten we dat waarderen, want het is deze geschiedenis, de vrijwilligers en activisten die we in de toekomst dankbaar zullen zijn.

    DeWestkrant