Denk en buurtgroepen nieuw bij verkiezingen in West

Campagnebord op Surinameplein in 2015. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins

De politieke partij Denk doet mee aan de verkiezingen op 21 maart in stadsdeel West. Kandidaten van Denk hebben zich verkiesbaar gesteld in Bos en Lommer en Oud-West/De Baarsjes. De SP doet in West helemaal niet meer mee. Dat blijkt uit de definitieve kandidatenlijsten die door de gemeente zijn gepubliceerd.

Voor het eerst doen ook lokale kandidaten mee zonder dat zij lid hoeven zijn van een politieke partij: tien individuele bewoners en buurtgroepen. Er zijn 14 zetels te verdelen: 6 in het gebied Oud-West/De Baarsjes, 4 in Bos en Lommer en 4 in Westerpark. De nieuwe bestuurscommissie krijgt een adviserende taak, met minder bevoegheden. De huidige coalitie bestaat uit D66, GroenLinks en PvdA.

D66, GroenLinks, PvdA en VVD hebben zich opnieuw gemeld, met een kandidatenlijst voor alle drie de gebieden. Opmerkelijk is het ontbreken van de SP. Wel doet de nieuwe groepering BuurtVuist mee, met in Westerpark het huidige SP-bestuurscommissielid Geert van Schaik als lijsttrekker.  Van Schaik heeft desgevraagd laten weten wel SP-lid te blijven. ”Ik was van plan te stoppen en ben door actieve buurtbewoners gevraagd om mij namens hun voor de buurt in te zetten.’’

De Piratenpartij doet alleen mee bij de verkiezingen voor de centrale stad, met het huidige commissielid in West Jelle de Graaf als lijsttrekker. In Westerpark stelt Samen zich verkiesbaar, een nieuwe politieke partij die is opgericht door voormalige leden van ouderenpartijen.

Niet alle nieuwelingen die zich hebben geregistreerd voor de verkiezingen doen mee, zo blijkt uit de overzichten. Mogelijk zijn ze er niet allemaal in geslaagd om tien steunverklaringen te overleggen. Op de valreep meldden zich nog andere nieuwkomers met voldoende steun, maar zij kregen alleen een lijstnummer zonder naam.

Kandidatenlijst (pdf) Bos en Lommer

Kandidatenlijst (pdf) Oud-West/De Baarsjes

Kandidatenlijst (pdf) Westerpark