Een spannend jaar – Column Melanie van der Horst, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024

De eerste week van het nieuwe kalenderjaar is er altijd een om vooruit te blikken en plannen te maken. Ik moet zeggen dat ik niet eerder met zoveel energie begon aan een werkweek, maar dat heeft er alles mee te maken dat ik na vier maanden verlof stond te popelen om weer aan de slag te gaan. Terwijl de wereld, het land en onze stad in de ban waren van het coronavirus, vertoefde ik de meeste tijd in mijn lichtblauwe wolk, en zorgde ik voor mijn pasgeboren zoon.
Ondertussen zette collega Maarten Poorter uit stadsdeel Oost mijn werk voort en kon ik van een afstandje en met een gerust hart zien dat mijn dossiers in goede handen waren. Het college van B&W stemde in met de plannen voor de bouw van 400 tot 500 woningen in het Entreegebied Gulden Winckel, de vergunning voor de bouw van een longstay hotel in de Jan Pieter Heijestraat kwam er niet en de Bos en Lommermarkt werd versneld opgeheven.
Het komende jaar wordt opnieuw een spannend jaar: de nieuwe tijdelijke markt moet definitief vorm krijgen op de Bos en Lommerweg, of misschien wel op zondag naast Podium Mozaïek. De mening en wens van de buurtbewoners zijn hierbij voor het stadsdeel heel belangrijk. Het zou prachtig zijn als West dit voorjaar al een aantrekkelijke markt heeft met een gevarieerd aanbod. Zeker in coronatijd heeft de markt een belangrijke functie. Niet alleen om veilig boodschappen te kunnen doen in de open lucht in plaats van in de drukke supermarkt, maar ook als sociale ontmoetingsplaats. De markt is de aangewezen plek om even een praatje te maken met buurtgenoten, een kop koffie te drinken en mensen te ontmoeten.
Zorgen heb ik over de ondernemers in West, die wellicht niet allemaal het hoofd boven water kunnen houden. Dat geldt ook voor de evenementenbranche die grote klappen heeft gekregen, want ook de komende maanden is er niets mogelijk in het Westerpark. De economische effecten van de coronacrisis worden zonder twijfel dit jaar ook in West zichtbaar. Waar mogelijk zal het stadsdeel proberen te helpen.
Om af te sluiten met een positief bericht voor het stadsdeel kan ik melden dat we binnenkort beginnen met de selectieprocedure voor een partij die een plan mag gaan maken voor de bouw van 100 tot 120 nieuwe woningen op de Brediuslocatie. Een bijzonder project, omdat het hier gaat om 80 procent middeldure huurwoningen en daar heeft de stad dringend behoefte aan. Het idee is dat er ook bewoners uit de Spaarndammerbuurt vanuit een sociale huurwoning kunnen doorstromen naar de middeldure huurwoningen. Als dat inderdaad lukt, zou dat een mijlpaal zijn. Kortom, ik heb enorme zin om me weer te gaan inzetten voor de bewoners van West.
Rest mij om iedereen sterkte te wensen in hopelijk de laatste fase van de coronacrisis. Blijf alert, blijf gezond.

DeWestkrant