Gebouw Aurora met spoed aangewezen tot monument

De gevel van gebouw Aurora uit 1966 is nu beschermd. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Kantoorgebouw Aurora op de hoek van de Stadhouderskade en Overtoom is aangewezen tot gemeentelijk monument. Dit na een spoedprocedure door Heemschut Amsterdam, die vreest voor aantasting door een renovatie en aanpassing van de gevel.

Het in 1966 voltooide kantoorgebouw is ontworpen door architect Piet Zanstra. Het geheel oogt kleiner door de slanke gevelstijlen in combinatie met de smalle venstertraveeën die de verticaliteit benadrukken, zo stelt erfgoedvereniging Heemschut. “Dit is een belangrijke kwaliteit van het ontwerp.”

De eigenaar van Aurora wilde ‘een vergaande aanpassing van de gevel waardoor veel van de nog authentieke kwaliteit verloren zou gaan’, aldus Heemschut. Aantasting kan nu worden voorkomen dankzij de versnelde aanwijzing tot monument. 

DeWestkrant