Geen extra ruimte voor voetganger Van Limburg Stirumstraat

De Van Limburg Stirumstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De Van Limburg Stirumstraat en Tweede Nassaustraat krijgen toch geen andere inrichting. Er is niet voldoende budget en ruimte, zo meldt stadsdeelbestuurder Carolien de Heer in een memo aan de stadsdeelcommissie West.

De twee winkelstraten in de Staatsliedenbuurt staan in de gemeentelijke structuurvisie 2040 genoemd als ‘stadsstraat met potentie’, die na een herinrichting meer ruimte zou moeten bieden voor voetgangers en groen. 

Maar hiervoor is met het budget van zeven ton niet voldoende geld beschikbaar. “Meer ruimte voor de voetganger en voor bomen en groen kan met de huidige ligging van de trambaan niet worden gerealiseerd omdat er dan te weinig ruimte voor de fietser overblijft”, schrijft De Heer. 

Alleen knelpunten aanpakken voor voetgangers zou ertoe leiden dat 38 autoparkeerplekken moeten worden opgeheven, aldus De Heer. Maar de parkeerdruk is volgens haar al te hoog om die op te heffen zonder parkeeroverlast te veroorzaken.

Een mogelijke herinrichting komt pas weer aan de orde zodra groot onderhoud nodig is aan de trambaan. Wel wordt nu een ontwerp gemaakt voor ‘verticaal groen’ op de gevels in de twee straten.