Inspraak vergroening Corantijnstraat

  Beeld gemeente Amsterdam
  Hoogstins2024

  Gemeente Amsterdam wil de Corantijnstraat en het schoolplein van de Corantijnschool opnieuw inrichten. Dit willen we zo groen mogelijk en zo goed mogelijk op de toekomst voorbereid doen. Samen met de buurt hebben we een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit ligt nu samen met de conceptnota van uitgangspunten ter inzage. 

  Door de Corantijnstraat te vergroenen, maken we de kans op overlast door regenwater kleiner. Tegelijk verminderen we de kans op hittestress. We nemen extra maatregelen in de openbare ruimte om het gebied beter ‘rainproof’ te maken. Ook vervangen we de verouderde riolering in de straat. 

  Inzage stukken
  Van 9 februari tot en met 22 maart 2022 liggen de conceptnota van uitgangspunten en het voorlopig ontwerp vergroening Corantijnstraat ter inzage. Tijdens de inspraakperiode kan iedereen een reactie geven op de nota en het voorlopig ontwerp. 

  U kunt de stukken vinden op onze website: www.amsterdam.nl/projecten/corantijnstraat/ of u kunt langskomen bij het Stadsloket West, Bos en Lommerplein 250. Langskomen kan alleen met een afspraak. Bel voor het maken van een afspraak met 14 020.

  Uw reactie geven
  Een reactie geven kan tot en met 22 maart 2022. Via www.amsterdam.nl/projecten/corantijnstraat/ kunt u een digitale reactie geven. U kunt ook een schriftelijke reactie sturen naar Gemeente Amsterdam, college van burgemeester en wethouders, p/a directeur Verkeer en Openbare Ruimte, t.a.v. Inspraakreactie Corantijnstraat, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam.

  Wat gebeurt er met uw reactie
  We sorteren alle reacties op onderwerp. Daarna maken we een nota van beantwoording. Hierin geven we antwoord op alle vragen en meningen. We geven aan of en hoe we de nota van uitgangspunten en het voorlopig ontwerp vergroening Corantijnstraat hebben aangepast. Het dagelijks bestuur van Stadsdeel West stelt de aangepaste nota van uitgangspunten en het voorlopig ontwerp vergroening Corantijnstraat en de nota van beantwoording hierna vast.