Installatie op het dak Conscious hotel verkeerd gebouwd

Conscious Hotel met Bar Kantoor. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Westergasfabriek BV heeft een installatie op het dak van het Conscious Hotel verkeerd gebouwd. De vergunning hiervoor is geweigerd, zo meldt de actiegroep Vrienden van het Westerpark.
Volgens de ‘Vrienden’ heeft de commissie Monumenten en Archeologie negatief geadviseerd over het project. Bovendien zou door de inmiddels geplaatste installatie op het dak het gebouw in strijd zijn met de regels die gelden voor monumentale gebouwen. Westerpark BV had een vergunning aangevraagd voor ‘enkele kleine aanpassingen’ aan de installaties, maar die zijn blijkbaar groter uitgevallen dan vergund.
Een andere procedure loopt nog tegen het bouwen van een afvalhub bij het hotel. Volgens de Vrienden van het Westerpark heeft ook hierover de commissie Monumenten en Archeologie een negatief advies afgegeven.