Rembrandtpark steeds drukker (en wordt vernieuwd)

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

De gemeente gaat het Rembrandtpark renoveren. Over hoe dat eruit komt te zien, is er op 11 juni een bijeenkomst voor bezoekers en omwonenden. Er wordt een schetsontwerp van het park gepresenteerd en aan het einde van het jaar is het de bedoeling dat er een definitief renovatie-en ontwikkelingsplan klaar is.
De gemeente constateert ook dat het steeds drukker wordt in het park en wil daarom graag horen hoe het leefbaar blijft. Een andere ontwikkeling is dat de samenstelling van de omwonenden verandert, wat zijn weerslag heeft op het karakter van het park. Buurtbewoners zien het Rembrandtpark als een volwaardig alternatief voor het Westerpark en Vondelpark, waardoor het steeds drukker wordt.
Een van de meest opvallende ontwikkelingen is dat in het park steeds meer gebarbecued wordt. Vorig jaar werd daar veel meer over geklaagd door omwonenden dan voorheen. Een van de oorzaken hiervan is dat veel grill-liefhebbers naar het Rembrandtpark uitwijken omdat barbecuen in het Vondelpark niet meer mag. Stadsdeel Nieuw-West, waar het Rembrandtpark onder valt, is bezig met het barbecuen te beteugelen en wil een verbod instellen.
Belangstellenden kunnen op 11 juni komen naar kinderspeelplaats Het Landje, om 17.00 uur.